Select Language 64Thailand 64the United Kingdom

2

ศิริรัตน์ เพิ่มพูล “การทำงานก็เหมือนเล่นเกม ถ้าผ่านไปได้ก็สำเร็จ”

      จากคำบอกต่อของเพื่อนที่ชวนให้มาสมัครงานเพียงเพราะบริษัทอยู่ใกล้บ้าน แต่ปัจจุบันเวลาล่วงเลยผ่านมาถึงขวบปีที่ 18 แล้ว...ศิริรัตน์ เพิ่มพูล เธอก็ยังคงทำงานอยู่ ณ ที่นี่ (หสน.ธนไพศาล) ในแผนกธุรการ มีหน้าที่วางแผนการผลิต ดูแล stock ผ้าดิบ ทำรายงานการประชุมฝ่ายผลิต


      เธอเล่าว่าในตอนแรกที่สมัครเข้ามาไม่คิดว่าจะอยู่ได้นาน เพราะไม่เคยอยู่ในสังคมโรงงานมาก่อน เคยผ่านแต่งานออฟฟิศ ทำบัญชีในสำนักงาน แต่แล้วความคิดก็ต้องเปลี่ยน เมื่อได้สัมผัสกับความอบอุ่นของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร ที่ประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว


      “เราไม่คิดว่าจะได้เจอกับบรรยากาศแบบครอบครัวในนี้ งานที่ผ่านมาถ้าเราอยู่ในแผนกไหนก็ต่างทำงานกันไปไม่เคยยุ่งเกี่ยวกัน แต่ที่นี่มีความผูกพัน ทุกคนเป็นพี่น้องช่วยเหลือกันและกัน อยู่แล้วสบายใจ เลยไม่คิดจะไปสมัครงานที่อื่นอีก อยู่ที่นี่ก็ตั้งใจทำงานให้ออกมาดีที่สุด ผู้บริหารเคยแนะนำว่า งานทุกอย่างถ้า work ก็ทำ ไม่ work ก็ไม่ทำ เหมือนกับการเล่นเกม ถ้าผ่านไปได้ก็สำเร็จ” เป็นคำแนะนำที่เธอนำมาปรับใช้กับงานจนถึงทุกวันนี้…

Copyright (c) Thanapaisal.com 2014. All rights reserved.
View My Stats