Select Language 64Thailand 64the United Kingdom

2

                                                               วรรณรัตน์ สุขศรีใส “ผู้บริหาร คือครูผู้ให้โอกาส”
     จากเด็กที่ยังอยู่ในวัยเรียน  เธอคาดไม่ถึงว่าบริษัทจะให้โอกาสในการทำงาน และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับบริหารในเวลาอันรวดเร็ว
     วรรณรัตน์ สุขศรีใส เริ่มต้นทำงานที่ธนไพศาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 นับเป็นเวลา 10 ปีพอดีที่เธอได้เรียนรู้และบ่มเพาะประสบการณ์ จนนับเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้บริหาร จากเจ้าหน้าที่วางแผนในแผนก Garment Wash ดูแลเรื่องซักล้างเสื้อผ้าและตกแต่งสำเร็จ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการในบริษัทเครือเดียวกัน ก่อนจะกลับมาดูแลงานขายในแผนกพัฒนาธุรกิจของธนไพศาลอีกครั้ง ปัจจุบันในบทบาทหัวหน้าฝ่ายขาย เธอดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานขายทั้งหมดของ หสน.ธนไพศาล ทั้งขายผลิตภัณฑ์ พัฒนาโปรดักส์ใหม่ ๆ ออกงานแสดงสินค้า ฯลฯ

     “อยู่กันมานานรู้สึกมีความผูกพันค่ะ เรียนจบบัญชีแต่ต้องมาทำงานขาย ตอนแรกนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะทำได้ดีไหม ทำได้หรือไม่ แต่ด้วยความที่คุณปิลันธน์เป็นเสมือนครู ให้ทั้งโอกาสและความรู้ ทุกวันนี้ทำให้พอมองภาพออกว่า นอกจากงานรับจ้างย้อมแล้ว เราน่าจะมีศักยภาพในการขายผ้าได้ สามารถเป็น Trading ได้ สร้าง Brand หรือขยายโปรเจ็คผ้าแคนวาสได้ เมื่อก่อนบริษัทเราขายทั้งผ้าบางและผ้าหนา เช่น ลินิน แคนวาส ฯลฯ ซึ่งยังหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ได้ แต่ทุกวันนี้เราเข้าใจแล้วว่ามีความถนัดในการทำผ้าหนา (แคนวาส) มากกว่า ในส่วนงานรับจ้างย้อมก็ยังคงทำอยู่ แต่มีการขยายมาทางด้านขายผ้าด้วย ทุกสิ่งเกิดจากการได้รับโอกาสให้คิด ให้ลงมือทำ” วรรณรัตน์กล่าว

     ทุกวันนี้เธอตั้งใจทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สมกับโอกาสและความรู้ที่ได้รับ การเป็นลูกจ้างน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้คิดได้ตัดสินใจในงานที่ทำ ส่วนมากต้องทำตามคำสั่งผู้บริหาร แต่ที่นี่ที่บริษัทแห่งนี้ให้เธอทุกอย่าง ให้มีโอกาสได้คิด ได้สร้างสรรค์ ได้ตัดสินใจ รวมถึงได้ท่องเที่ยวในยามไปออกงานแสดงสินค้ายังต่างประเทศ ทุกสิ่งคือความประทับใจที่เธอคิดว่าคงไม่หาจากที่ไหนอีกในชีวิตการเป็นลูกจ้างนี้...

Copyright (c) Thanapaisal.com 2014. All rights reserved.
View My Stats