Select Language 64Thailand 64the United Kingdom

in

สุรศักดิ์ ศรีสุข  “จากรุ่นสู่รุ่น”

     ความทันสมัยและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่นทุกวันนี้ ย่อมเกิดมาจากการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่น แน่นอนว่าปัจจุบันย่อมพัฒนาและก้าวหน้าไปกว่าอดีต แต่ถ้าหากคนรุ่นใหม่ไม่เรียนรู้ประสบการณ์ในอดีต ย่อมมีโอกาสทำผิดซ้ำเหมือนที่ผ่าน
ในทุกองค์กรจึงมีทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ถ้าเปรียบประสบการณ์ของคนรุ่นบุกเบิกกับรากฐานที่มั่งคงของธนไพศาล ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของคนรุ่นต่อมาก็เปรียบได้กับขุมทรัพย์ทางปัญญาที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในอนาคต
        VIP@TPS ได้นำเสนอเรื่องราวของพนักงานรุ่นบุกเบิกมาแล้ว 2 ท่าน ครั้งนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับคนรุ่นต่อมา ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่งคง หนึ่งในนั้นคือ คุณสุรศักดิ์ ศรีสุข ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ที่จะมาร่วมสะท้อนความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมคน 2 รุ่น คือคนรุ่นเก่าที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา กับคนรุ่นใหม่ที่รู้จักนำประสบการณ์และความชำนาญของคนรุ่นเก่ามาผนวกกับความรู้วิชาการสมัยใหม่ของตน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

     “ผมเข้าทำงานที่ธนไพศาลในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ ทางโรงงานจึงเปิดรับบุคลากรใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในระดับปริญญาบัตรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับบริษัท ผมจึงได้มาทำงานในตำแหน่งวิศวกรเครื่องยนต์ ประจำแผนก Management Information System : MIS ซึ่งเป็นแผนกที่เก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการผลิตต่างๆ ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน แม้ผมจะจบวิศวกรเครื่องยนต์ แต่ผมไม่มีความรู้ด้านสิ่งทอและฟอกย้อมเลย การทำงานในช่วงแรกจึงอาศัยเรียนรู้งานจากรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ พาผมไปเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสินค้าในส่วนต่างๆ ว่าแต่ละแผนกมีหน้าที่อะไร มีกระบวนการทำงานอย่างไร แต่ละขั้นตอนมีความสำคัญอย่างไร ซึ่งเป็นการเรียนรู้งานจากการปฏิบัติจริง แล้วก็ไปฝึกอบรม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ กับหน่วยงานราชการสำคัญๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงทำให้ผมรู้และเข้าใจกิจการด้านฟอกย้อม
      การทำงานที่ธนไพศาลทำให้ผมได้รับโอกาสดีๆ หลายอย่าง โดยเฉพาะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความสามารถของตน จากเดิมผมเป็นวิศวกรประจำโรงงาน พอตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงว่าง ผมก็ได้รับโอกาสให้เป็นหัวหน้าแผนกดูแลงานซ่อมบำรุงซึ่งเป็นงานที่ผมถนัด ผมทำงานที่แผนกซ่อมบำรุงประมาณ 2 ปี โดยมีการจัดระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นขั้นตอน เพื่อความสะดวกและเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก จากนั้นผมก็ย้ายกลับมาที่แผนก MIS ต่อมาตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตว่างลง ผมก็ได้รับโอกาสให้เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตจนถึงปัจจุบัน
นอกจากความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้ว สิ่งที่ยึดโยงจิตผมกับบริษัทนี้คือ น้ำใจไมตรีที่ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานมีให้แก่กัน ทำให้ผมทำงานที่นี่แล้วสบายใจ ไม่มีแรงกดดัน ไม่มีการชิงดีชิงเด่นกัน ทุกคนช่วยกันทำงาน มีอะไรก็ปรึกษากัน งานทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”
     ปัจจุบัน ธนไพศาล กำลังก้าวสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ บุคลากรรุ่นใหม่เริ่มเข้ามีบทบาทในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค บริษัทจึงมีการปรับตัวสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า เน้นผลิตสินค้าให้มีความแตกต่าง สร้างแบรนด์เป็นของตนเอง และผลิตสินค้าสำเร็จรูป เช่น กระเป๋าผ้า ผ้าพันคอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าอื่นๆ มากมาย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างแท้จริง

Copyright (c) Thanapaisal.com 2014. All rights reserved.
View My Stats