Select Language 64Thailand 64the United Kingdom

DSCF1619

วันชัย ชัยยาวรานุรักษ์
“ธนไพศาลคือครอบครัวของผม”

    ตลอดอายุการทำงานของคนๆ หนึ่งจนกระทั่งเกษียณ คุณจำได้ไหมว่าต้องเปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้งกี่หน ทั้งที่ใจจริงของใครหลายคนอาจไม่อยากเปลี่ยนที่ทำงานเลย แต่ด้วยเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัญหาเพื่อนร่วมงาน หรือการไม่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันในองค์กร รวมถึงปัญหาอื่นๆ อีกสารพัด ที่ล้วนบั่นทอนให้หลายคนไม่สามารถทำได้ดังที่ตั้งใจไว้ แต่สำหรับ วันชัย ชัยยาวรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หสน.ธนไพศาล ในวัยกว่า 70 ปี ใครจะเชื่อว่าก้าวแรกในชีวิตการทำงานจนถึงปัจจุบันเขาทำงานที่ “ธนไพศาล” เพียงแห่งเดียว

คุณวันชัยเริ่มต้นทำงานจากตำแหน่งพนักงานเล็กๆ จนปัจจุบันสามารถก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ที่สั่งสมประสบการณ์งานฟอกย้อมมากว่า 50 ปี จากประสบการณ์ของคนรุ่นแรกบวกกับความมุ่งมั่นของผู้บริหารรุ่นต่อมา ส่งผลให้วันนี้ “ธนไพศาล” เป็นโรงงานฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

    “ธนไพศาลก่อตั้งขึ้นปี 2504 ถือเป็นโรงงานฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จแห่งแรกของจังหวัดสมุทรปราการ ตอนนั้นผมอายุ 20 ปี เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2508 ในตำแหน่งหัวหน้าคนงาน ธนไพศาลในวันนั้นเป็นเพียงโรงงานเล็กๆ มีพนักงาน 10 กว่าคน ทำงานกันแบบพี่แบบน้อง” คุณวันชัยเล่าย้อนถึงอดีตที่ผ่านมา

สำหรับเขาแล้วชีวิตการทำงานในช่วงแรกเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ เพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องสิ่งทอและฟอกย้อมเลย แต่โชคดีที่ได้รับโอกาสเข้ามาทำงาน เขาจึงได้เรียนรู้งานจากการปฏิบัติจริง เรียกว่าสมัยนั้นพนักงานต้องทำงานเป็นทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตสินค้า จนถึงการบริการและดูแลลูกค้า เป็นต้น ซึ่งความรู้ด้าน    สิ่งทอได้เรียนรู้จากช่าง ส่วนความรู้ด้านการทำธุรกิจก็ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้านาย   และยึดถือแนวทางการทำงานของท่านเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องการดูแลเอาใจใส่ลูกน้อง

    “ตอนมาทำงานใหม่ๆ ผมไม่เคยคิดว่าจะทำงานได้นานจนถึงปัจจุบันนี้ สาเหตุที่ทำให้ผมอยู่ได้จนถึงวันนี้ เพราะผู้บริหารทุกรุ่นเป็นคนดี รับฟังความคิดเห็นและให้เกียรติพนักงาน ดูแลลูกน้องเหมือนคนในครอบครัว และที่สำคัญคือให้โอกาสพนักงานได้เติบโตในหน้าที่การงานตามความสามารถของแต่ละคน พนักงานก็ทำงานอย่างมีความสุข ไม่มีแรงกดดันเหมือนบริษัทใหญ่ๆ ที่มีการแข่งขันกันของพนักงานสูง ขณะเดียวกัน เราก็ตอบแทนบริษัทด้วยการตั้งใจทำงานพยายามปรับปรุงการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆ วัน” คุณวันชัยกล่าวทิ้งท้าย  

    ปัจจุบันธนไพศาลได้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ด้วยการบริหารงานจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ของครอบครัว “ธรรมมงคล” โดยยึดหลักการสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความร้สความสามารถด้านฟอกย้อมฯ ให้สามารถสร้างสรรค์ ผลิตสินค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพด้วยความซื่อตรง เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับบริษัทตลอดมา

Copyright (c) Thanapaisal.com 2014. All rights reserved.
View My Stats