Select Language 64Thailand 64the United Kingdom

การบริการให้คำปรึกษา

ด้านปัญหาการฟอกย้อม และตกแต่งสำเร็จให้กับลูกค้า

ในปัจจุบัน โลกแคบลงด้วยเทคโนโลยีที่เอื้อให้เราเชื่อมถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว จนส่งผลให้ “ทางเลือก” ในการใช้สินค้าหรือบริการก็มีมากตามไปด้วย การสร้างความแตกต่างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้คนและผู้ผลิตที่ต้องคำนึงถึงในการผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด

ธนไพศาลตระหนักดีว่าลูกค้าทุกคนต้องการสิ่งทอพิเศษ ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมของตนโดยเฉพาะ เรานำเสนอบริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาวัสดุสิ่งทอใหม่ๆ และยกระดับวัสดุสิ่งทอไปในระดับที่สูงกว่าเดิม ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง จากเทคโนโลยีในการฟอกย้อม และตกแต่งสิ่งทอของธนไพศาล และทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การให้บริการคำปรึกษา :

1. ให้คำปรึกษา กับลูกค้าถึง ปัญหาการฟอกย้อม และตกแต่งสำเร็จ ที่มีอยู่

2. ให้คำปรึกษา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

3. ให้คำปรึกษา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Eco-Textile.

4. ให้คำปรึกษา ในการทดสอบมาตรฐานสิ่งทอแบบใหม่ๆ

5. ให้คำปรึกษา ด้านระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม ขอเชิญใช้บริการ การให้คำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญของเรา ในเวลาทำการ ด้วยความยินดี

Copyright (c) Thanapaisal.com 2014. All rights reserved.
View My Stats