Select Language 64Thailand 64the United Kingdom

วันทิตา พันธเสน

2

วันทิตา พันธเสน "ที่นี่ใช้สารเคมีและสีที่ปลอดภัย save สุขภาพเราได้ส่วนหนึ่ง"

      หลังทำความรู้จักกับทีมงานรุ่นใหญ่ของธนไพศาลกันมาแล้วหลายคน เดือนนี้ VIP@TPS ขอแนะนำพนักงานรุ่นใหม่บ้างสักคน วันทิตา พันธเสน น้องนุชสุดท้องจากแผนกวิจัยและพัฒนา เธอเพิ่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งธุรการฝ่ายได้เพียง 2 ปี เริ่มต้นเรียนรู้และช่วยงานด้านเอกสาร ตลอดจน Support การทำงานของหัวหน้าและฝ่ายผลิต
      ด้วยพื้นความรู้ด้าน Food Science เธอควรอยู่ในโรงงานด้านอาหาร แต่เพราะปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถอยู่ในห้องเย็นได้เป็นเวลานาน เธอจึงมองหางานที่พอให้ได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียน แม้ที่นี่จะไม่ตรงสายงานเสียทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเธอ การทำงานที่นี่ทำให้เธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้รู้ว่าผ้าแต่ละชนิดได้มาอย่างไร มีกระบวนการผลิตอะไรบ้าง ที่สำคัญที่นี่ใช้สารเคมีและสีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องสุขภาพของเธอด้วย
      ทุกวันนี้เธอตั้งใจทำงานของตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ เธอหวังให้บริษัทขยายตลาดกว้างมากขึ้น เพราะหากรับจ้างย้อมแต่ผ้าหนาที่นำมาทำรองเท้าเพียงอย่างเดียว เมื่อตลาดรองเท้าออร์เดอร์น้อยลง จะทำให้ยอดการผลิตของทางบริษัทลดลงตามไปด้วย จึงอยากให้มีการขยายไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก...

Copyright (c) Thanapaisal.com 2014. All rights reserved.
View My Stats